Navrhovanie a výroba nábytku podľa vášho gusta je našou prácou už viac ako 50 rokov

Poradenstvo s usporiadaním

Katalógový produkt môžeme prispôsobiť vášmu priestoru a prispôsobiť sa vašim potrebám, či už čo sa týka štýlových alebo skladových jednotiek alebo prispôsobenia na skladovanie.

Cindarella tiež vyrába na požiadanie špeciálne zariadenia (laboratórne zariadenia, recepčné stolíky, vitríny atď.), ktoré prispôsobíme vašim priestorom. Vaše zariadenie vyrobíme na mieru podľa vašich vlastných návrhov alebo plánu vnútorného usporiadania.

Spoločne môžeme nájsť riešenie prispôsobené vašim požiadavkám.